Bow traster (elica di prua)

From NAUTIPEDIA
Jump to navigationJump to search

Elica di manovra installata a prua, può essere idraulica o elettrica.