FISKSÄTRA

From NAUTIPEDIA
Revision as of 17:23, 2 May 2019 by Nautipedia (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

History

Träbåtsvarv i Saltsjöbaden, grundat 1914 av F. Axel Larsson. Från början byggde man mest motorbåtar ritade av C G Pettersson. Man byggde även åt flottan och tullverket. Axels son Torild började efter sin examen rita egna konstruktioner. 1948 tog han över varvet som i början 1950-talet gick över till produktion av glasfiberbåtar. Företaget utökades med Fimoverken i Hövik i Gränna 1966 och 1968 med Fisksätra Produkter i Västervik dit den huvudsakliga produktionen förlades. Koncernen blev Fisksätra Varv AB med säte i Saltsjöbaden. 1973 såldes varvsrörelsen till Kjell Berglund som bildade Fisksätra Marina AB. Verksamheten idag består av reparation, sjösättning och upptagningar. Kända båttyper som producerats av Fisksätra är: Havsfidra, Mustang, Parant, Fingal, SWEDE 55, Folkparca och Ohlsson 22.

MODELLI